ย้าย ถอดแอร์

ค่าบริการย้ายแอร์ผนังเฉพาะคอยล์ร้อน

ราคา ท่อเกิน
แอร์ผนัง 9,000-13,000 btu 2,500 450
แอร์ผนัง 18,000 btu 2,800 500
แอร์ผนัง 24,000 btu 3,000 500
แอร์ผนัง 36,000 btu 3,500 600

 

ค่าบริการย้ายแอร์ผนังเฉพาะคอยล์เย็น

ราคา ท่อเกิน
แอร์ผนัง 9,000-13,000 btu 2,000 450
แอร์ผนัง 18,000 btu 2,500 500
แอร์ผนัง 24,000 btu 2,700 500
แอร์ผนัง 36,000 btu 3,000 600

ค่าบริการถอดแอร์

ผนัง แขวน
แอร์ผนัง 9,000-13,000 btu 500 700
แอร์ผนัง 18,000 btu 500 800
แอร์ผนัง 24,000 btu 600 900
แอร์ผนัง 36,000 btu 700 1,000

ค่าบริการตัดล้างถอดคอยล์เย็น

ราคา ฟรี
แอร์ผนัง 13,000 btu 1,500 ฟรีน้ำยา
แอร์ผนัง 25,00 btu 1,800 ฟรีน้ำยา
แอร์แขวน18,000 btu 1,800 ฟรีน้ำยา
แอร์แขวน 25,000 btu 2,500 ฟรีน้ำยา
แอร์แขวน 36,000 btu 3,500 ฟรีน้ำยา