คำนวณบีทียูแอร์


คำนวณบีทียูแอร์

BTU = พื้นที่ห้อง ( กว้าง*ยาว) * ตัวแปร

ตัวแปรมี 2 ประเภท

  • 800 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
  • 900 = ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก

หมายเหตุ : กรณีห้องที่มีความสูงมากกว่า 2.50 เมตร ให้บวกเพิ่มอีก 5%

คำนวณบีทียูแอร์มีปัจจัยเพิ่มดังนี้

  • จำนวนและขนาดของหน้าต่าง
  • ทิศที่ตั้งของห้องหรือทิศที่แดดส่อง
  • วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่

การเลือกบีทียูให้พอเหมาะ

  1. ถ้า BTU สุงไป คอมเพรสเซอร์ทำงานและตัดบ่อยเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นภายในห้องสูง ไม่สบายตัวและที่สำคัญ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
  2. ถ้า BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาเพราะตวามเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องเสียเร็วยิ่งขึ้น

จะรู้ได้อย่างไรว่าแอร์เต็มบีทียู
“แอร์เต็มบีทียู” คือประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ โดยทั่วไปแล้วมักจะดูกันที่ รุ่นคอมเพรสเซอร์เป็นหลักว่า สามารถทำความเย็นได้กี่บีทียู แต่ยังมีองคืประกอบอีกหลายอย่างดดยขึ้นอยู่กับการออกแบบวิศวกร ว่าจะต้องการระบายความร้อนให้ได้เท่าไหร่ โดยการออกแบบแผงคอยล์ มอเตอร์ ใบพัดลม ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บีทียูตามที่ต้องการ

Posted in รอบรู้เรื่องแอร์.