ซ่อม เปลี่ยน แอร์

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

ขนาดแอร์ ราคา / หน่วย
ซ่อมแอร์ขนาด 9,000 – 15,000 BTU. 2,000.-
ซ่อมแอร์ขนาด 18,000 – 25,000 BTU. 2,500.-
ซ่อมแอร์ขนาด 28,000 – 38,000 BTU. 3,500.-
ซ่อมแอร์ขนาด 40,000 – 48,000 BTU. 4,000.-
ซ่อมแอร์ขนาด 50,000  BTU. ขึ้นไป 4,500.-

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ระบบตัน

ขนาดแอร์ ราคา / หน่วย
ซ่อมแอร์ขนาด 9,000 – 15,000 BTU. 2,500.-
ซ่อมแอร์ขนาด 18,000 – 25,000 BTU. 2,800.-
ซ่อมแอร์ขนาด 28,000 – 38,000 BTU. 3,800.-
ซ่อมแอร์ขนาด  40,000 – 48,000 BTU. 4,500.-
ซ่อมแอร์ขนาด 50,000  BTU. ขึ้นไป 4,800.-

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแคปรัน

ขนาดแอร์ ราคา / หน่วย
แอร์ขนาด 9,000 BTU. – 18,000 BTU. 1,500.-
แอร์ขนาด 20,000 BTU. – 35,000 BTU. 1,800.-

อัตราค่าบริการเปลี่ยนรูมเทอร์โม

รายการ ราคา / หน่วย
เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบมีสาย 1,800.-
เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบมีสาย ดิจิตอล 2,600.-
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล 2,800.-