5

ตัวคอล์ยเย็นเกิดน้ำแข็งเกาะต้องแก้ไขอย่างไร

ตัวคอล์ยเย็นเกิดน้ำแข็งเกาะต้องแก้ไขอย่างไร

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะที่ที่พบมากคือแผ่นกรองอากาศสกปรกจนเกิดการอุดตัน ทำให้อากาศภายในห้องหมุนเวียนไม่สะดวก หรือเกิดจากผิวของคอล์ยเย็นสกปรกมากจนทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายความร้อนของคอล์ยลดต่ำลงไป จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศในห้องกับน้ำยาทำความเย็น เป็นผลให้อุณหภูมิของน้ำยาทำความเย็นลดต่ำลงจนทำให้ผิวของคอล์ยเย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาถ้าตรวจพบสาเหตุทั้งสองประการนี้ให้ถอดแผ่นกรองอากาศมาล้างทำความสะอาดหรือทำความสะอาดคอล์ยเย็นให้สะอาดปัญหาดังกล่าวก็จะหายไป แต่ถ้าคุณตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วไม่พบสาเหตุที่แนะนำทั้งสองนี้ แสดงว่าเครื่องปรับอากาศของคุณมีการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เช่น มอเตอร์ของพัดลมทำงานผิดปกติ ขอให้แจ้งให้ช่างเข้ามาตรวจสอบเครื่องปรับอากาศของคุณ

มีน้ำหยดจากตัวคอล์ยเย็นในห้อง 

การเกิดน้ำหยดจากตัวคอล์ยเย็นในห้องของคุณเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่พบมากที่สุดคือถาดรองน้ำทิ้งอุดตันหรือรั่ว ขอให้คุณตรวจสอบถาดรองน้ำทิ้งของคุณว่ามีการอุดตันหรือเกิดรูรั่วหรือไม่ ถ้าถาดรองน้ำทิ้งสกปรกซึ่งโยส่วนมากมักจะเกิดตะไคร่น้ำเกาะ ให้รีบทำความสะอาดเพราะนอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำทิ้งแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้อีกด้วย อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำหยดที่ตัวแฟนคอยล์ก็คือคอล์ยระบายความร้อนในตัวแฟนคอล์ยของคุณเกิดน้ำแข็งเกาะ ถ้าเป็นเช่นนี้ให้ตรวจสอบดูว่าแผ่นกรองอากาศสกปรกจนเกิดการอุดตันทำให้อากาศไหลเวียนไม่สะดวกหรือเปล่า หรือตรวจดูมอเตอร์และพัดลมในแฟนคอยล์ว่าทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ ถ้าพัดลมหรือมอเตอร์ทำงานตามปกติควรติดต่อศูนย์บริการให้มาแก้ไขแอร์ให้คุณ

5

 

Posted in รอบรู้เรื่องแอร์.