ติดตั้งแอร์ใหม่

ค่าบริการติดตั้งแอร์ผนัง

ราคา ท่อเกิน
 แอร์ผนัง 9,000-13,000 btu 3,500 500
แอร์ผนัง 18,000 btu 3,500 500
แอร์ผนัง 24,000 btu 4,000 500
แอร์ผนัง 36,000 btu 4,500 600

ค่าบริการติดตั้งแอร์แขวน

ราคา ท่อเกิน
แอร์แขวน 13,000 btu 4,000 500
แอร์แขวน 18,000 btu 4,000 500
แอร์แขวน 24,000 btu 4,500 500
แอร์แขวน 36,000 btu 5,000 600