ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง

 หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

pic1

MITSIBISHI ELECTRIC

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
MS-GN09VF 9,000 16,900
MS-GN13VF 13,000 19,500
MS-GN15VF 15,000 22,900
MS-GN18VF 18,000 28,300
MS-GN24VF 24,000 40,300

DAIKIN

DAIKIN

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
FTM09NV2S 8,900 15,900
FTM13NV2S 12,700 18,900
FTM15NV2S 14,400 22,200
FTM18NV2S 18,090 26,300
FTM24NV2S 22,530 33,900
FTM28NV2S 24,500 35,900

SAIJO

SAIJO

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
SWG-09 9,500 14,500
SWG-12 12,300 15,900
SWG-18 17,292 21,900
SWG-25 25,432 26,900

 SHARP

SHARP

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
AH-PR10 9,117 13,900
AH-PR13 12,219 16,900
AH-PR19 18,193 24,900
AH-PR24 23,161 29,000

  AMENA

AMENA

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
WP09MNVSE 9,247 13,500
WP12MNVSE 12,326 15,200
WP18MNVSE 18,556 20,900
WLM24MNVSM 24,000 25,500

SAMSUNG

SAMSUNG

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
AR10JCFNQWKNST 9,000 12,900
AR13JCFNQWKNST 13,000 14,900
AR18JCFNQWKNST 18,000 21,500
AR24JCFNQWKNST 24,000 25,900

HAIER

HAIER

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
HSU10 9,000 12,300
HSU13 12,500 14,000
HSU18 18,000 19,900
HSU 24 24,000 22,500

CENTRAL

CENTRAL

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
CFW-2IF09 9,419 13,900
CFW-2IF12 12,100 15,500
CFW-2IF18 18,312 21,500
CFW-2IF25 25,927 27,000

LG

LG

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
S10 9,419 13,500
S13 12,100 14,500
S18 18,312 20,500
S24 25,927 25,500

TRANE

TRANE

Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
MCW509BB5 9,400 14,900
MCW512BB5 12,600 17,900
MCW515BB5 15,200 21,900
MCW518BB5 18,800 23,900
MCW524BB5 24,100 33,900