ล้างแอร์

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง เป็นรายปี

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
9,000 – 36,000 BTU. 1,200 บาท 400 บาท 200 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน เป็นรายปี

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
10,000 – 30,000 BTU. 1,900 บาท 600 บาท 350 บาท
30,001 – 36,000 BTU. 2,200 บาท 700 บาท 400 บาท
36,001 – 60,000 BTU. 2,500 บาท 800 บาท 450 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ฝังฝ้า สี่ทิศทาง เป็นรายปี

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
12,000 – 30,000 BTU. 2,400 บาท 800 บาท 400 บาท
30,001 – 36,000 BTU. 2,700 บาท 900 บาท 450 บาท
36,001 – 60,000 BTU. 2,900 บาท 950 บาท 500 บาท

อัตราค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดใหญ่ (AHU.) เป็นรายปี

ขนาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง/ปี ล้างใหญ่/เครื่อง/ครั้ง ล้างย่อย/เครื่อง/ครั้ง
60,001 – 90,000 BTU. 3,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท
90,001 – 120,000 BTU. 4,200 บาท 1,400 บาท 700 บาท
120,001 – 200,000 BTU. 5,200 บาท 1,700 บาท 900 บาท
200,001 – 300,000 BTU. 5,700 บาท 1,900 บาท 950 บาท
300,001 – 600,000 BTU. 7,200 บาท 2,500 บาท 1,100 บาท
600,001 – 1,000,000 BTU. 9,000 บาท 3,000 บาท 1,500 บาท

* หมายเหตุ บริการรายปี ตั้งแต่ 15 เครื่องขึ้นไป  บริการ 4 ครั้ง ล้างใหญ่ 2 ครั้ง ล้างย่อย 2 ครั้ง

อัตราค่าบริการล้างแอร์ แบบติดผนัง รายครั้งราคาประหยัด 500  บาท ราคาเดียวทุกขนาด

อัตราค่าบริการล้างแอร์ แบบแขวน รายครั้งราคาประหยัด 

ขนาด BTU.

ราคาล้าง

หมายเหตุ

12,000 – 33,000

700 ฟรีน้ำยา

33,001 – 48,000

800

ฟรีน้ำยา

50,000 – 60,000 900

ฟรีน้ำยา

 

อัตราค่าบริการล้างแอร์ แบบสี่ทิศทาง รายครั้ง

ขนาด BTU.

ราคาล้าง หมายเหตุ
12,000 – 33,000 1,000

ฟรีน้ำยา

33,001 – 48,000

1,500 ฟรีน้ำยา
50,000 – 60,000 1,800

 

อัตราค่าบริการล้างแอร์ ขนาดใหญ่ (AHU) รายครั้ง

ขนาด BTU.

ราคาล้าง หมายเหตุ

60,000 – 90,000

2,500

90,001 – 120,000

3,500

 

120,001 – 200,000 4,000

200,001 -300,000

4,500

300,000 – 600,000

5,000

600,001 – 1,000,000

5,500