วัฎจักรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

วัฎจักรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านพักอาศัยโดยส่วนมากจะเป็นเครื่องปรับอากาศระบบอัดไอ(Vapor-Compression Cycle) โดยใช้คอมเพรสเซอร์อัดสารตัวกลางหรือสารทำความเย็นไหลวนเป็นวัฎจักร (Compression Cycle) ในระบบ ซึ่งมีหลักการทำงานและส่วนประกอบดังนี้

2

1.คอมเพรสเซอร์ (Compressor) จะมีหน้าที่อัดสารทำความเย็นจากความดันต่ำอุณหภูมิต่ำให้มีอุณหภูมิสูงความดันสูงแล้วไหลออกจากท่อปล่อยออก (Discharge Pipe) เข้าไปแผงระบายความร้อน (Condenser)

3

2.แผงคอยล์ร้อน (Condenser) ประกอบ ด้วยท่อทองแดงและครีบระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมโดยสารทำความเย็นจะไหลวน อยู่ในท่อทองแดงแล้วถ่ายเทความร้อนให้ครีบระบายความร้อนแล้วถ่ายเทความร้อน แบบบังคับออกจากครีบระบายความร้อนโดยให้มอเตอร์พัดลมดึงความร้อนออกไปสู่ สภาพแวดล้อมทำให้สถานะสารทำความเย็นมีอุหณภูมิลดลงความดันคงที่โดยอุณหภูมิ กึ่งกลางคอนเดนเซอร์ประมาณ 45-50 องศา ถ้าแผงคอยล์ร้อนมีประสิทธิภาพสูงในการถ่ายเทความร้อนทำให้สถานะน้ำยาที่ออกจากแผงคอยล์ร้อนมีสถานะเป็นของเหลวอัดตัว (Sub cool) ซึ่งมีผลดีต่อระบบสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพดีขึ้น

4

3.ท่อลดความดัน (Capillary tube) ซึ่ง มีลักษณะเป็นท่อทองแดง โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-2.4 มิลลิเมตร โดยจะถูกดัดให้เป็นวงกลมหรือวงรี ซึ่งจะทำหน้าที่ในการลดความดันของสารทำความเย็นที่ไหลออกจากแผงคอยล์ร้อน เพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิต่ำลงความดันต่ำลงประมาณ 0.5-0.65 MPa. ส่วนสถานะสารทำความเย็นจะเป็นของผสมระหว่างไอกับของเหลวและไหลเข้ท่อทางเข้าแผงคอยล์เย็น (Inlet evaporator)

5

4.แผงคอยล์เย็น (Evaporator) ประกอบด้วยท่อทองแดงและครีบระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมเหมือนกับแผงคอยล์ร้อนต่างกันตรงที่การออกแบบทางไหลของน้ำยา (Flow path) และ การติดตั้งเพราะแผงคอยล์เย็นจะติดตั้งอยู่ภานในหรือในห้องซึ่งสารทำความเย็น ที่ไหลเข้าแผงคอยล์เย็นก็จะดึงความร้อนที่อยู่ในห้องโดยใช้พัดลมเป็นตัวช่วย เพื่อที่จะนำความร้อนมาเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากของผสมให้เป็นไออิ่ม ตัว (saturated ) และไอดง (super heat) เนื่องจากจุดเดือดของสารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำประมาณ -12 องศาทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงเนื่องจากความร้อนถูกดึงดูดไปหมดและสารทำความเย็นก็ไหลออกท่อทางออกแผงคอยล์เย็น (Outlet Evaporator) ไปยังท่อทางดูดของคอมเพรสเซอร์ (Suction pipe) ไหลวนเป็นวัฎจักรการทำงาน

ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนาออกแบบแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็นเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงและลดวัสดุการผลิดลงเพื่อลดต้นทุ่นการผลิตรวมทั้งมีการ วิจัยวัสดุมาทดแทนทองแดงที่มีราคาสูงขึ้นเช่น ใช้ท่อที่เป็นอลูมิเนียม ทำเป็นแผงคอยล์ร้อนแทนทองแดงรวมทั้งได้มีการพัฒนาตัวคอมเพรสเซอร์ทีมี ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานด้วย

Posted in รอบรู้เรื่องแอร์.